7. Possessive Adjectives
คือ Adjectives ที่ทำหน้าที่ขยายนามข้างหลังเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ได้แก่
My (ของฉัน) Your (ของเธอ) His (ของเขา) Her (ของเธอ)
Its (ของมัน) Their (ของพวกเขา) Our (ของพวกเรา)
Advertisements